Opleidingsrevisie; aanpassen alleen daar waar nodig

Opleidingsrevisie: met een frisse blik van buitenaf,  kijken wij  waar verbetering in het opleidingsmateriaal nodig is.  Met opleidingskundige kennis en ervaring, checken wij uw opleidingsmateriaal. Wij onderzoeken of de gewenste leerinterventie gehaald wordt; nu en ook in de toekomst. Opleidingsmateriaal krijgt weer een goede fundering. Deze moet gestoeld zijn op de doelen van uw organisatie. Opleidingsrevisie; zorgen dat leermateriaal weer didactisch waardig is. 

Wij geven antwoord op vragen als:
  • Is de leeromgeving effectief genoeg?
  • Behalen we voldoende rendement met opleiden?
  • Waar kan het leermateriaal verbeterd worden?
  • Kan het leren leuker?
  • Hoe voeren we toetsing in?
  • E-learning of ELO, moeten wij daar ook iets mee?
  • Zelfsturendheid van personeel;  hoe realiseer je dat?
  • Motivatieverbetering, hoe pakken we dat aan?
  • Opnieuw laten leren of kiezen voor performance support?
Wij geven u advies welke revisie bij uw bedrijf of organisatie nodig is.

Na een grondige intake, krijgt u  van ons een vrijblijvend advies. Hierbij maken wij gebruik van ons eigen succesmodel.  Alle flowings (zie onder) nemen wij mee in ons advies.  Zo zorgen wij ervoor dat het advies voldoende handvatten geeft  om  uw leeromgeving succesvol te krijgen.

Flowing Progress ontwikkelt ook werkvormen op maat. Hierbij kunt u denken aan games, e-learnings, interactieve werkvormen of het ontwikkelen of up-daten van trainingmateriaal.  

Wij halen onze kennis en kunde uit de  creativeitsontwikkeling en de positieve psychologie. Hierdoor geven wij leermateriaal net die extra leuke sprankeling. Wij kijken naar out-of-the box leermiddelen, die passend zijn bij de cultuur van  uw organisatie.  Zo maken wij waar dit past, ook gebruik van creatieve werkvormen (zoals drama, muziek, tekenen en schilderen).  Hierbij zorgen wij dat de (leuke) werkvorm didactisch verantwoord ingericht is. Wij realiseren de transfer van leren door deelnemers in hun authenticiteit te benaderen en zo te raken. Daarmee bereiken wij dat de gevraagde leerdoelen behaald worden.

Noodzakelijke (jaarlijkse) aanpassingen op uw trainingsmateriaal? Of mag het trainingsmateriaal wel eens gecheckt worden op het behalen van leerdoelen, het gebruik maken van diverse leerstijlen of wil u van bestaand trainingsmateriaal een e-learning maken? 

Veel bedrijven hebben niet voldoende kennis of formatie in huis om leermiddelen actueel te houden. Daarom helpt Flowing Progress u hier graag mee.

Wij hebben ervaring in het aanpassen van trainingsmateriaal o.a. bij ziektekostenverzekeringen.